Reklama (baner) na ścianie budynku wspólnoty

Pytanie:

Wspólnota Mieszkaniowa chce podjąć uchwałę o odpłatnym wynajmie i udostępnieniu powierzchni ściany zewnętrznej na umieszczenie tam baneru reklamowego. Powierzchnia ta znajduje się pomiędzy oknami dwóch mieszkań na parterze i piętrze. Czy właściciele tych dwóch mieszkań muszą wyrazić zgodę na umieszczenie tego baneru jeżeli uchwała zostanie podjęta przez większość właścicieli. I co jeśli nie wyrażą zgody na umieszczenie przy ich oknach tego baneru?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o własności lokali:

 

Art. 22. 1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. 

2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. 

 

Zezwolenie na zawieszenie przedmiotowej reklamy należy traktować jako czynność zwykłego zarządu, dlatego nie ma przeszkód dla podjęcia uchwały o odpłatnym udostępnieniu powierzchni ściany zewnętrznej przez sam zarząd. Nie jest konieczne uzyskanie zgody wskazanych właścicieli lokali. Nawet jeżeli potraktować zezwolenie na reklamę jako czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu – uchwałę może podjąć ogół właścicieli przy czym uchwały takie zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Także więc w tym przypadku nie będzie potrzeby uzyskiwania zgody właścicieli tych dwóch konkretnych mieszkań, wystarczy zgoda większości.

 

Jeżeli jednak właściciele dwóch wskazanych lokali uważają, że podjęta uchwała pozostaje w niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza ich interesy – mają oni prawo zaskarżyć ją do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY