Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy

Pytanie:

Czy do ustanowienia odrębnej własności lokalu może dojść poprzez umowę sprzedaży tego lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do art. 8 ustawy o własności lokali:

Art. 8. 1. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:

1) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

2) wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.

2. Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną.

3. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.


Odrębna własność lokalu może powstać także na mocy umowy, np. sprzedaży. Do umowy tej stosować będą się następujące warunki: wymóg formy aktu notarialnego, konstytutywność wpisu do księgi wieczystej, wymóg przedstawienia zaświadczenia od starosty o samodzielności lokalu oraz rzutu kondygnacji, na której znajduje się lokal.

W umowie zawarty zostanie wniosek o założenie księgi wieczystej dla lokalu i wpisanie kupującego jako właściciela. Umowa sprzedaży powinna również określać udział w nieruchomości wspólnej, wyliczony stosownie do art. 3 ust 3 i 4 u.w.l.


3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

4. Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY