Wspólnota mieszkaniowa a prowadzenie działalności gospodarczej

Pytanie:

Czy wspólnota mieszkaniowa może ingerować w prawo prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnosząc się do postawionej kwestii, tj. zgody wspólnoty na prowadzenie działalności gospodarczej oraz możliwości wyrażenia skutecznego sprzeciwu, wskazujemy, iż wspólnota mieszkaniowa nie ma żadnego tytułu do ingerowania w sferę uprawnień poszczególnych właścicieli lokali, w tym nie ma prawa zakazywać prowadzenia w lokalach działalności gospodarczej. (wyrok z dnia 03.04.2009, II CSK 600/08).

Wspólnota powołana została, bowiem w celu zarządzania nieruchomością wspólną oraz reprezentowanie właścicieli lokali. Wspólnota mieszkaniowa nie jest zatem uprawniona do ingerowania w wykonywanie prawa własności przez jej członków, czyli w wewnętrzne sprawy poszczególnych lokali. Analiza przedmiotowej materii pozwala na przyjęcie, iż regulacje prawne dotyczące wspólnoty mieszkaniowej -zarządu nieruchomością wspólną są uregulowane bardziej szczegółowo, niż czynią to przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności. Nie daje to jednak wspólnocie mieszkaniowej jakiejkolwiek podstawy do ingerowania w sferę uprawnień poszczególnych właścicieli. Sfera ta bowiem unormowana została przez bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, tj. art. 140, art. 222 § 2 oraz art. 144 Kodeksu cywilnego. Przepisy te regulują stosunki miedzy właścicielami, a o za tym idzie brak jest podstaw dla przyjęcia, tezy, iż np. regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej może narzucać właścicielowi dalej idących ograniczeń czy obowiązków, niż te wynikające z Kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY