Brak absolutorium dla zarządcy

Pytanie:

"Jakie mogą być konsekwencje prawne w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej (przedstawionego przez zarządcę) oraz w przypadku nieudzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium za poprzedni rok? W szczególności - czy może to być podstawą do odwołania zarządcy? "

Odpowiedź prawnika: Brak absolutorium dla zarządcy

Zgodnie z ustawą o własności lokali, co najmniej raz w roku powinno się odbyć zgromadzenie właścicieli, na którym powinny zostać omówione i podjęte najważniejsze dla wspólnoty decyzje, w szczególności powinno zostać poddane pod głosowanie – przyjęcie sprawozdania finansowego, udzielenie zarządowi absolutorium, ewentualnie odwołanie członków zarządu lub zarządcy. Jeżeli na zebraniu właścicieli, sprawozdanie finansowe nie zostanie przyjęte oraz nie zostanie udzielone członkom zarządu absolutorium, naturalną konsekwencją powinno być przystąpienie do głosowania nad odwołaniem członków zarządu ze swoich funkcji. Jeżeli pomimo odrzucenia sprawozdania finansowego i nieudzielenia absolutorium członkowie zarządu nie zostaną odwołani, okoliczność taka może stanowić podstawę do żądania w trybie art. 26 ustawy o własności lokali ustanowienia przez sąd przymusowego zarządu. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Tak więc odrzucenie sprawozdania finansowego oraz nieudzielenie zarządowi absolutorium może skutkować:

  1.  podjęciem uchwały o odwołaniu zarządu lub poszczególnych jego członków, 
  2. żądaniem przez właścicieli powołania przez sąd zarządcy przymusowego.

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika