Nieruchomość wspólna i wspólnota mieszkaniowa

Pytanie:

Jakie elementy wchodzą w skład nieruchomości wspólnej, jaki jest charakter tej współwłasności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku wyodrębnienia lokali mieszkalnych i użytkowych mamy jeszcze do czynienia z trzecim rodzajem nieruchomości, mianowicie nieruchomością wspólną: nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (art. 3 ust. 2 u.w.l.). Interpretując wskazany przepis Sąd Najwyższy wskazał: „Współwłasnością właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości objęte są tylko te części budynku i inne urządzenia, które nie są odrębnymi lokalami (mieszkalnymi lub użytkowymi) należącymi do właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości i które nie służą wyłącznie do użytku tych właścicieli ze względu na należące do nich lokale” (wyrok SN z 2 grudnia 1998 r., I CKN 903/97, LexPolonica nr 334432, OSNC 1999, nr 6, poz. 113). Nieruchomością wspólną stanowią więc te części budynku i gruntu, które nie są odrębnymi lokalami (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) i jednocześnie służą do użytku wszystkim mieszkańcom nieruchomości.

Współwłasność co do nieruchomości powstaje wraz z wyodrębnieniem pierwszego lokalu i ma charakter przymusowy, to znaczy nie można żądać jej zniesienia dopóki trwa odrębna własność lokali. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu, co oznacza, że ani udział w nieruchomości wspólnej ani własność lokalu nie mogą być przedmiotem odrębnej czynności prawnej (nie można zbyć lokalu bez zbycia udziału we współwłasności i odwrotnie) – art. 3 ust. 1 u.w.l..

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową (art. 6 zdanie 1). Wspólnoty mieszkaniowe ustawa dzieli na „małe” i „duże”. Kryterium podziału stanowi liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych. Jeżeli liczba ta jest większa niż siedem, mamy do czynienia ze wspólnoto dużą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY