Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a rozbiórka domu

Pytanie:

Mam poważny problem. Wybudowałem swój dom na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Niestety uchwalony niedawno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabrania budowy budynków na mojej działce. Czy grozi mi rozbiórka domu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W tym miejscu przytoczymy regulację z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten stanowi, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:
1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
Przy czym nie dojdzie do wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, nawet jeśli doszło do zmiany terenu w ramach planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: