Odległość baru z głośną muzyką od budynku

Pytanie:

"W jakiej odległości od budynków mieszkalnych może być bar z głośną muzyką czynny do godziny 1.00. Czy są przepisy regulujące te sprawy?"

Odpowiedź prawnika: Odległość baru z głośną muzyką od budynku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych (do tych uciążliwości należy zaliczyć również hałas), przy czym dopuszcza się wyjątkowo wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości. Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane odpowiednie odległości między budynkami oraz odległości budynku od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych określone w tym rozporządzeniu, a także w przepisach odrębnych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych. Odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny co do zasady wynosić co najmniej: 1) przy równoległym do granicy usytuowaniu ściany budynku: a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m, b) bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m, 2) przy nierównoległym do granicy usytuowaniu ściany budynku - 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku. Odległość, mierzona w poziomie, od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego na dachu lub w połaci dachowej do granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 4 m. Budynek, w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciążliwe dla otoczenia hałasy lub drgania (czyli np. bar z głośną muzyką), należy kształtować i zabezpieczać tak, aby poziom hałasów i drgań przenikających z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu wywołanego np. przez głośną muzykę grożą kary. Górna jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu wynosi 48 zł za 1 dB przekroczenia (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. o wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu). Ponadto zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem stanowi zgodnie z kodeksem wykroczeń wykroczenie. Osoba ta będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • aster_x 2013-01-04 04:34:16

    Wlasnie planuje budowe domu w rynku malego miasteczka (zabudowa szeregowa), w ktorego piwnicy planowalem zrobic sale pod wynajem/pub/club. Nie wiem czy warto bawic sie w wyciszenie pomieszczen, czy to niewiele pomoze i lepiej po prostu dac sobie z tym spokoj. Moze ktos ma doswiadczenie w tym temacie?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika