Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Czy za zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przysługuje odszkodowanie?"

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2) wykupienia nieruchomości lub jej części.

2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.

W przypadku więc, gdy uchwalony plan jest sprzeczny z dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość domagania się odszkodowania za poniesioną szkodę bądź też wykupienia nieruchomości albo jej części.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika