e-prawnik.pl Porady prawne

Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Czy za zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przysługuje odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3.1.2012

Art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2) wykupienia nieruchomości lub jej części.

2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.

W przypadku więc, gdy uchwalony plan jest sprzeczny z dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość domagania się odszkodowania za poniesioną szkodę bądź też wykupienia nieruchomości albo jej części.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ