Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Czy możliwa jest częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?"

Odpowiedź prawnika: Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oczywiście nie ma konieczności, aby zmianie ulegał cały plan bądź studium. Modyfikacje mogą objąć jedynie jego część. Zgodnie z tezą orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2010 r. (II SA/Gl 632/2010): „W procedurze zmiany planu miejscowego obowiązuje tryb obowiązujący przy uchwalaniu planu miejscowego (art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Tak jak to ma miejsce w przypadku innych aktów prawnych, wprowadzenie odmiennych od dotychczas obowiązujących przepisów w akcie prawa miejscowego może wymagać, w zależności od zakresu zamierzonych zmian oraz intencji organu uchwałodawczego - albo uchylenia dotychczasowego aktu i wprowadzenie w jego miejsce nowego, albo też może ograniczyć się jedynie, bez naruszenia bytu uchwały dotychczasowej, do jej nowelizacji poprzez zmianę jej treści polegającą na dodaniu do niej nowych postanowień, uchylenie części dotychczasowych postanowień, bądź też poprzez nadanie nowego brzmienia dotychczasowym postanowieniom”. Takie stanowisko zostało oparte na załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 2002 r. Nr 100 poz. 908). Stwierdza się w nim, że do aktów prawa miejscowego (a takim jest plan zagospodarowania przestrzennego) stosuje się zasady prawodawcze, które ustawodawca każe stosować do pozostałych aktów prawnych. Natomiast w dziale pt. „Zmiana (nowelizacja) ustawy” zostało wskazane, że zmiana to polega na chyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów. Przy czym wprowadzane zmiany nie mogą być zbyt liczne, albowiem prowadziłoby do naruszenia konstrukcji aktu i konieczności opracowania nowego projektu.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika