Amortyzacja w firmie męża lokalu - współwłasności

Pytanie:

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - podatkowa księga przychodow i rozchodów - i jednocześnie czynnym podatnikiem VAT. Główną działalnością jest wynajem nieruchomości (PKD 68.20.Z), inną jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), którą w sposob ciągły prowadzę i uzyskuję przychody opodatkowane stawką 22% VAT. W ubiegłym roku, od dewelopera, dokonałem zakupu lokalu użytkowego spełniającego wymagania przychodni lekarskiej. W tym celu, jako przedsiębiorca, zaciągnąłem kredyt inwestycyjny w banku i na FV wystawioną na moją firmę zakupiłem obiekt (żona wyrażała zgodę na zaciągnięcie tego kredytu i jest poręczycielem). Ponieważ jest to nieuchomość, należało również przenieść własnośc w formie aktu notarialnego, a ponieważ jestem żonaty bez rozdzielności majątkowej z żoną, żonę wpisano do aktu notarialnego jako współwłaściela w ramach wspólnoty małżeńskiej z klauzulą, iż lokal zakupiony został w celu prowadzenia tam działalności gospodarczej przeze mnie. W międzyczasie - miesiąc przed finalizacją zakupu w postaci aktu notarialnego - żona założyla własną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna zgloszona w EDG - prowadzenie usług zdrowotnych - przychodnię lekarską przedmiotowo zwolnioną z VAT. W chwili obecnej swojej żonie wynajmuję lokal na zasadach rynkowych, traktując firmę żony jako kontrahenta, osobę trzecią na podstawie zawartej umowy wynajmu, co miesiąc wystawiam faktury VAT (vide Wasza odpowiedź w podobnej sprawie z dnia 16.03.2006). Ponadto lokal jest w ewidencji środków trwałych mojej firmy i jest w ramach niej też w 100% amortyzowany. Firma żony nie ma amortyzacji, ale ma koszt w postaci czynszu dzierżawnego. Ponadto, ponieważ spełniam wszytkie warunki zwrotu VAT z inwestycji w środki trwałe, zamierzam wystąpić o zwrot VAT z inwestycji. Czy w opisanym wyżej przypadku mogę w 100% amortyzować zakupiony przeze mnie lokal użytkowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Zatem, co do zasady, składnik majątku może być amortyzowany w całości przez jednego z małżonków, o ile ten składnik majątku nie jest wykorzystywany przez drugiego małżonka w jego odrębnej działalności gospodarczej. W przypadku jeśli małżonka prowadzi działalność gospodarczą w lokalu użytkowym będącą wspólnością majątkową małżonków, ewidentnie wykorzystuje lokal we własnej działalności, a więc mąż nie będzie miał prawa do pełnej amortyzacji lokalu.

Wątpliwe jest również wynajmowanie lokalu przez męża żonie, jeśli lokal ten jest we wspólności majątkowej małżeńskiej, gdyż żona jest takim samym właścicielem lokalu jak mąż, a właścicielowi nie można wynająć jego lokalu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: