Apelacja a skarga na prawomocny wyrok

Pytanie:

"Złożyłem w sądzie cywilnym wniosek o przywrócenie terminu rozprawy gdyż byłem chory. Sąd wydał wyrok. Otrzymałem pismo sądu że przywrócenie terminu rozprawy jest niemożliwe, natomiast mogę złożyć wniosek o skargę na wyrok lub przywrócenie terminu do złożenia apelacji. Co jest dla mnie korzystniejsze i jak wyglądają obydwa dokumenty? Gdzie mogę je znaleźć w waszym portalu?"

Odpowiedź prawnika: Apelacja a skarga na prawomocny wyrok

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje w zasadzie od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie. Wyjątkowo można zaskarżyć wyrok sądu pierwszej instancji, jeżeli niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela. Wynika z tego, iż wyrok sądu pierwszej instancji musi zawierać bardzo ciężkie uchybienia.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji pozwala odwołać się do orzeczenia sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. W apelacji (należy ją dołączyć do wniosku o przywrócenie terminu!) można podnieść zarzuty dotyczące uchybień o wiele mniejszej wagi niż w przypadku skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Dlatego też wydaje się, że korzystniejsze będzie złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji. Formularz znajduje się na stronie naszego serwisu

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika