Aport nieruchomości do spółki a podatek dochodowy

Pytanie:

Mam zamiar wnieść do spółki z o.o. aportem trzy nieruchomości. Nieruchomości te będą wycenione po aktualnej cenie rynkowej i w zamian obejmę odpowiednią i adekwatną ilość udziałów w nowo zakładanej spółce. Czy będę musiał zapłacić podatek dochodowy stanowiący różnicę pomiędzy wartością objętych udziałów a kosztami uzyskania tych udziałów, skoro wartość tych nieruchomości będzie taka sama, jak wartość objętych udziałów w spółce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z chwilą wniesienia składników majątku (np. nieruchomości) aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje przeniesienie własności tych nieruchomości na spółkę. Spółka jest odtąd ich właścicielem, z wszystkimi tego konsekwencjami.

Nominalną wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną (a więc również spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) objętych w zamian za wkład niepieniężny - tzw. aport, uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zatem wspólnicy obejmujący udziały w spółce w zamian za aport uzyskają przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów. Nie jest przychodem i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny. Przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część powstaje w dniu zarejestrowania spółki (art. 17 ust. 1 a ustawy), ewentualnie wpisania do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku, jeżeli nie jest to spółka nowozakładana). Objęcie udziałów w zamian za aport w formie przed­siębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest zwolnione od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy). Przychód pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów na zasadach szczegółowo określonych w z art. 22 ust. 1e ustawy. Jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Podatek wynosi 19% dochodu (art. 30b ust. 1 ustawy). Dochód to różnica między wartością nominalną udziałów a kosztami uzyskania przychodów (art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy). Jeżeli zatem wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wniesione aportem nieruchomości, jest równa kosztom uzyskania przychodu określonymi zgodnie z art. 22 ust. 1e, dochód - a tym samym podatek dochodowy od osób fizycznych - nie wystąpi.

Ewentualnego dochodu nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (art. 30b ust. 5 ustawy). Wspólnik powinien wykazać dochody uzyskane z tytułu objęcia udziałów za aport w zeznaniu podatkowym, składanym do 30 kwietnia następnego roku (art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy) i zapłacić należny podatek dochodowy (por. art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: