Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych

Pytanie:

W Unii Europejskiej istnieją tzw. dyrektywy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek dostosowania prawa krajowego tak, by spełniało cele wynikające z danej dyrektywy. Obywatele kraju mogą w razie niezgodności prawa krajowego z dyrektywą unijną stosować się bezpośrednio do tej ostatniej i skutecznie dochodzić swoich praw w sądach krajowych. W Polsce np. w sprawach podatkowych sądy administracyjne mogą zadawać pytania do ETS, organy podatkowe są związane wykładnią przepisów dokonanych przez trybunał. Wynika to jednak ściśle z przepisów krajowych np. ordynacji podatkowej. Dyrektywy nie dotyczą jednak tylko sfery podatków, ale bardzo wielu innych: praw pracowniczych, swobody świadczenia usług, przepływu kapitału, itp. Jak wygląda praktyczna sytuacja polskiego obywatela, który uważa, że jakaś dyrektywa (nie dotycząca podatków) nie została dostatecznie wyrażona w prawie krajowym np.: ustawa wprowadza zakaz, karę czy konieczność zezwolenia na coś, co wg dyrektywy objęte jest całkowitą swobodą? Czy wobec tego tak jak w podatkach też można zastosować się bezpośrednio do dyrektywy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dyrektywy z są skierowane do państw członkowskich UE, zadaniem państwa jest je implementować, co do zasady nie są stosowane bezpośrednio. Jednakże, Europejski Trybunał Sprawiedliwość uznaje, iż w pewnych wypadkach możliwe jest stosowanie bezpośrednie dyrektyw. Jednak przepisy dyrektywy, muszą być:

  • bezwarunkowe
  • wystarczające precyzyjne i jasne

Ponadto, kolejnym warunkiem bezpośredniego stosowania przepisów dyrektywy, jest brak ich implementacji do prawa krajowego lub implementacja dokonana po terminie, ewentualnie niewłaściwa implementacja.

W związku z tym, po spełnieniu tych warunków, zgodnie z orzeczeniem ETS z 19 I 1982 r. w sprawie Ursula Becker vs. Finanzamt Münster-Innenstadt, jeśli przepisy dyrektywy z punktu widzenia ich treści wydają się bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne, to wobec braku w wyznaczonych terminach przepisów wykonawczych można się na nie powołać wobec wszelkich przepisów prawa krajowego niezgodnych z dyrektywą, bądź też jeśli ich charakter pozwala określić uprawnienia, jakich jednostki mogą dochodzić od państwa.

Potwierdza to orzeczenie ETS z dnia 17 listopada 1993 r. C - 71/92 w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich vs. Królestwu Hiszpanii, zgodnie z którym gdy celem dyrektyw jest nadanie praw jednostce, jednostka ta może korzystać z pełni swoich praw i w razie potrzeby powoływać się na nie przed sądem krajowym w przypadku nieprecyzyjnego, błędnego wdrożenia dyrektywy.

Toteż, również w stosunku do innych, niż podatki sfer życia, możliwe jest bezpośrednie powoływanie się na przepisy dyrektywy, nie implementowanej lub implementowanej wadliwie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: