Brak odpowiedzi pracodawcy na pozew

Pytanie:

Rok temu została ze mną rozwiązana umowa o pracę na czas nieokreślony na zasadzie art. 52 § 1 pkt 1. Dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa w sądzie pracy. Sędzia prowadząca zadawała sporo dziwnych pytań. Odpowiedziałem na nie. Dotychczas jednak nie otrzymałem od pozwanego pracodawcy odpowiedzi na złożony pozew. Wspomniałem o tym sędziemu, co nie spowodowało żadnej reakcji i dalej byłem przesłuchiwany. Nie znam więc treści odpowiedzi na pozew i zawartości swojej teczki osobowej, która jest w sądzie. Czy taka sytuacja jest prawidłowa? Rozprawa została przerwana z uwagi na wniosek pełnomocnika pozwanego – pracodawcy, w którym zgłoszono do przesłuchania dodatkowych świadków. Jak przygotować się do kolejnej rozprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniesienie przez pozwanego odpowiedzi na pozew jest jego prawem, a nie obowiązkiem, chyba że sąd zarządzi przed pierwszą rozprawą wniesienie przez pozwanego odpowiedzi na pozew lub wymianę przez strony dalszych pism procesowych. Poza tym odpowiedź na pozew może być wniesiona przez pozwanego przed pierwszą rozprawą, czyli w obecnej sytuacji wniesienie tego pisma procesowego przez pozwanego nie jest już możliwe. Przygotowanie do rozprawy obejmuje sformułowanie swoich wniosków i żądań oraz przedstawienie dowodów i twierdzeń na ich poparcie, możliwe jest również wskazanie podstawy prawnej swych żądań i wniosków. Należy pamiętać, że w celu przygotowania się do rozprawy strony postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy (co pozwoli na wgląd do teczki osobowej przedstawionej przez pracodawcę) i otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: