Brak określenia liczby godzin pracy w umowie

Pytanie:

Czy pracodawca powinien określić ilość godzin pracy w umowie, czy tylko wystarczy zapis cytuję "praca według grafiku"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli pracodawca zamierza zatrudnić pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, to powinno to znaleźć odzwierciedlenie w umowie. W przeciwnym razie umowa będzie traktowana jak umowa zawarta na pełny wymiar czasu pracy. Czas pracy pracownika określony jest w kodeksie pracy i wynosi 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jakiekolwiek odstępstwo od tego wymiaru musi mieć swoje odzwierciedlenie w umowie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

chelo

26.4.2010 13:46:48

Re: Brak określenia liczby godzin pracy w umowie

Szef zarządził ustnie, że od jutra do odwołania, przychodzimy do pracy na 6:00, a nie jak dotąd na 7:00. Jak to jest w świetle kodeksu pracy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.10.2012

  Czas pracy kierowców - wymiar czasu pracy kierowców

  Artykuł ten odnosi się do zagadnienia obliczania wymiaru czasu pracy kierowców w danym okresie rozliczeniowym. Jest to kolejny artykuł z serii traktujących o czasie pracy kierowców.

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

 • 22.3.2010

  Dodatkowe dni wolne od pracy

  Czy za święto przypadające w niedzielę 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia NMP, przysługuje dodatkowy dzień wolny? Czy wiesz już wszystko o dniach wolnych od pracy? Masz wątpliwości, czy pracodawca (...)

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy w ruchu ciągłym

  Ruch ciągły to sytuacja w której mamy do czynienia ze stosowaniem takiej organizacji czasu pracy, która zapewnia nieprzerwany przebieg procesu pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, także (...)