Budowa ogrodzenia

Pytanie:

Co mówi prawo o sposobie wykonania ogrodzenia między sąsiadami (wieś, żadnej drogi twardej w pobliżu)? Chodzi mi głównie o odległości pomiędzy ogrodzeniami i o to, kto musi być obecny przy wytyczaniu ogrodzenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że granice działek nie są sporne. Wybudowanie ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednakże zgodnie z art. 30. 1 ustawy prawo budowlane, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,20 m. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia, o którym mowa, należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Na wybudowanie ogrodzenia nie jest wymagane uzyskanie zgody sąsiada. Istnieje jednak zasada, że budować należy w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Zatem sąsiad będzie mógł zgłosić sprzeciw, jeżeli uzna, że budowa ogrodzenia narusza jego prawa. Najlepiej zatem budować ogrodzenie w porozumieniu z sąsiadem, jeżeli ma ono być na granicy działki. Można również wybudować ogrodzenie odsunięte nieznacznie od granicy działki. Wtedy uzgodnienia z sąsiadem nie wydają się być konieczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ella

30.11.2010 8:28:12

Re: Budowa ogrodzenia

Mam domek letniskowy nad jeziorem.Przy samym jeziorze znajduje sie prywatny osrodek domkow letniskowych a za tym osrodkiem znajduje sie moj domek.Wlasciciel osrodek otoczyl betonowym wysokim murem tym samym zaslaniajac mi widok na jezioro.Czy to jest zgodne z prawem budowlanym?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: