Choroba a przywrócenie terminu

Pytanie:

Przed sądem I instancji zakończył się proces cywilny o zapłatę. Sąd oddalił powództwo i powód chciał złożyć apelację. Jednakże radca prawny reprezentujący go przed sądem zachorował i apelacja została złożona po terminie (razem z wnioskiem o przywrócenie terminu i uzasadnieniem oraz zwolnieniem lekarskim radcy jako dowodem). Radca swoją kancelarię prowadzi jednoosobowo i nie miał komu zlecić napisania apelacji. Powód teraz otrzymał zawiadomienie o terminie rozprawy w tej samej sprawie nadal przed sądem I instancji. W chwili obecnej nie ma kontaktu z radcą, który wyjechał na kilka dni. Co może być przedmiotem tej rozprawy? Czy sąd może na rozprawie odrzucić apelację z powodu złożenia po terminie, pomimo że wniosek o przywrócenie terminu został uzasadniony zwolnieniem lekarskim?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do art. 168 § 1 kodeksu postępowania cywilnego jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Wynika z tego, że jeśli sąd chce oddalić wniosek o przywrócenie terminu, to musi wyznaczyć i przeprowadzić rozprawę - i tak też sąd postąpił w opisanej sytuacji. Ponieważ wniosek o przywrócenie terminu rozpoznaje (w ramach kontroli międzyinstancyjnej) sąd I instancji, to przed nim odbędzie się rozprawa.

Powyższego nie należy jednak rozumieć w ten sposób, że jeśli sąd wyznacza rozprawę, to już na pewno wniosek oddali. Jest to raczej sygnał, że sąd powziął pewne wątpliwości, które - być może - da się wyjaśnić na rozprawie.

Sąd oddali wniosek, jeżeli uzna, że strona uchybiła terminowi ze swojej winy. Żaden przepis nie stanowi wprost, iż jeśli przedstawione zostanie zwolnienie lekarskie, to sąd musi termin przywrócić. Zależeć to będzie od jego uznania. Można spotkać się z poglądem, że choroba strony lub jej pełnomocnika, która nie uniemożliwia podjęcia działania choćby przy pomocy osób trzecich, nie uzasadnia przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej (postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 stycznia 2007 r., II CZ 116/2006). Jeśli zatem choroba nie była aż tak ciężka, by fizycznie nie było możliwe wyznaczenie substytuta, to sąd może wniosek oddalić, a co za tym idzie - odrzucić apelację jako złożoną po terminie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: