CMR a stawka 0% w WDT

Pytanie:

Transport Polska - Holandia (przeładunek) - Irlandia. Czy Polacy - osoby wysyłające towar za granicę, do krajów członkowskich, by rozliczyć się z VAT potrzebują oryginalny dokument CMR, czy może być kopia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Jak stanowi art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

 2. kopia faktury,

 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Regulacje dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw przeanalizował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 27 września 2007 r. (sygn. III SA/Wa 1210/07). Sąd rozpoznawał sprawę, w której podatnik nie był w stanie przedstawić listu przewozowego CMR. W wyroku stwierdzono: "warunkiem stosowania stawki 0 proc. z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest posiadanie przez dostawcę towaru dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski".

Względy formalne nie powinny decydować o tym, że podatnik stosuje 22% stawkę przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. WSA podkreślił, że stosowanie stawki 0%  nie jest wyjątkiem od reguły, lecz regułą, od której wyjątkiem jest stosowanie stawki krajowej. Oznacza to, że wykładnia przepisów dotyczących warunków, od których spełnienia zależy prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej, powinna być rozszerzająca, a nie zawężająca, a wszelkie wątpliwości dotyczące opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinny być rozstrzygane na korzyść reguły ogólnej, czyli stosowania stawki 0 proc. Na tej podstawie sąd doszedł do wniosku, że podatnik nie musi mieć wszystkich rodzajów dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT.

Zatem posiadanie jedynie kopii dokumentu CMR nie powinno być przeszkodą w rozliczeniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu według stawki podatku 0 %.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Grzegorz

4.2.2013 19:52:13

Re: CMR a stawka 0% w WDT

Witam. Pana. Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej zadane pytanie( dotyczy Art. 5 K CMR). Czy grafa nr 1 a w szczególności grafa nr 22 CMR może być wypełniona ręcznie ( CMR samokopiujący)? bez pieczątki i oryginalnego podpisu nadawcy ?, na przykład na załadunku wypełnia CMR kierowca , ponieważ nadawcy w miejscu załadunku nie ma( jest daleko). Sprawa dotyczy eksportu z PL np. do CZ i SK ( kraje unijne) Czy należy do CMR załączyć ksero f-ry eksportowej , lub WZ ?? Uprzejmie dziękuję za możliwą odpowiedź.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 14.9.2017

  Wyższa płaca minimalna w 2018 r.

  2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 (...)

 • 14.4.2017

  Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

  Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych) obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości (...)

 • 28.1.2018

  Jaka stawka VAT przy usługach związanych z ochroną brzegów morskich?

  11 grudnia 2017 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął istotną uchwałę dla przedsiębiorców z branży hydrotechnicznej, dot. stawki VAT na usługi związane z ochroną środowiska (...)