e-prawnik.pl Porady prawne

Czas pracy i odpoczynku policjanta

Pytanie:

Jakie przepisy regulują czas pracy i odpoczynku policjanta?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas pracy i odpoczynku policjanta

3.1.2007

Zagadnienie czasu pracy policjantów regulują przepisy art. 33 ustawy o Policji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 7 poz. 58 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. 2001 r., Nr 131, poz. 1471). Zasadą jest, że czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Zadania służbowe policjanta powinny być jednak ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W rozporządzeniu określono:

  • tygodniowy oraz dzienny wymiar czasu służby policjantów,
  • przypadki przedłużania czasu służby policjantów ponad ustaloną normę,
  • zmianowy rozkład czasu służby policjantów,
  • sposób pełnienia przez policjantów dyżurów domowych,
  • warunki i tryb udzielania policjantom czasu wolnego od służby lub przyznawania rekompensaty pieniężnej,
  • grupy policjantów zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele i święta.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ