Czas pracy lekarza

Pytanie:

"Ile wynosi obecnie czas pracy (1 etat) lekarza w zakładzie opieki zdrowotnej w ciągu doby i w tygodniu i w oparciu o jakie przepisy? "

Odpowiedź prawnika: Czas pracy lekarza

Kwestię tą reguluje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991r., nr 91, poz. 408 ze zm.). Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej (w tym lekarzy) w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień (art. 32g ust. 1 ustawy o ZOZ). Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników zakładu opieki zdrowotnej mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony w trybie określonym w Kodeksie pracy, ustawa określa maksymalny okres wydłużenia. Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy (art. 32i ustawy o ZOZ).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • jesienna 2016-11-16 12:46:28

    Ta odpowiedź to antyreklama tego portalu. Jest nie na temat. Pytającemu chodzilo o to ile lekarz musi pracować jako pełnozatrudniony a nie ile może pracować. Intencja była jasna. A odpowiedź powinna brzmieć (najprawdopodobniej) tyle ile ma zapisane w umowie o pracę ale nie więcej niż ..... (to drugie stwierdzenie już wykracza poza ramy ścislej odpowiedzi)


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika