Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Pytanie:

Wynajmowałem lokal handlowy, niestety nie zapłaciłem czynszu za miesiące styczeń - czerwiec 2001 rok. Właścicielka pozwalała na opóźnienia i mówiła, że "spokojnie" jeszcze poczeka. Nagle pewnego dnia kazała się "wynosić" z godziny na godzinę. Oczywiście zrobiłem jak kazała. Próbowałem wręczyć jej pieniądze za zaległy czynsz, ale ta odmówiła. Podtrzymywała swoją decyzje i się "wyniosłem". Dzięki niej musiałem zamknąć działalność, straciłem kolekturę i jestem do dziś bez pracy. w kwietniu 2002 r. otrzymałem kopię pozwu do Sądu o zapłatę zaległego czynszu. Sąd nie chciał słuchać żadnych moich wyjaśnień i oczywiście wydał w sierpniu 2002 r. nakaz zapłaty na: wartość sprawy - 6230 zł; koszty adwokackie - 1000 zł; odsetki od niezapłaconych faktur od styczeń - czerwiec 2001 r. do dnia zapłaty. Nakaz był wydany w czerwcu 2002 r., natomiast doręczony mi został w maju 2003 r. (po 11 miesiącach). Złożyłem sprzeciw od nakazu. Potem była cisza, w Sądzie zginął mój sprzeciw. Kazano mi przesłać sprzeciw jeszcze raz, co uczyniłem w sierpniu 2003 r. Oczywiście Sąd podtrzymał w mocy nakaz i zasądził ode mnie kwoty wymienione wyżej plus następne koszty procesu w kwocie 713 zł. Pisałem do powódki prośby o rozłożenie długu na raty i zgodę na takie spłaty, ale nie odpisała. Dwa tygodnie temu otrzymałem pismo od komornika o wszczęciu egzekucji z moich nieruchomości (dom i działki), jeżeli nie wpłacę całego długu powódce. To powódka wskazała z czego ma być prowadzona egzekucja. Długu jest łącznie 12.103 zł. Komornik wydał również wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nr xxxx , pod którą są wpisane trzy działki. Pozbawił mnie tym samym możliwości sprzedania np. jednej działki, aby spłacić dług. Dodatkowo cała sprawa jest przeciągana w czasie przez Sąd i komornika, pewnie po to, aby rosły większe odsetki. Kolejnym dowodem na przeciąganie sprawy jest to, iż Powódka złożyła sprawę u komornika 1 kwietnia, a ten poinformował mnie o tym dopiero po 4 miesiącach. Dodatkowo powódka i komornik chcą zrobić wycenę nieruchomości na mój koszt. W związku z tym moje pytanie brzmi: ile musiałbym spłacić jednorazowo z długu -jaką część (całość wraz z odsetkami i kosztami to 12.103 zł plus koszty postępowania egzekucyjnego), aby wstrzymać egzekucję, a resztę długu spłacić w ratach?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 822 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, złożenie przez dłużnika nie budzącego wątpliwości dowodu na piśmie przed podjęciem czynności egzekucyjnej, iż dopełnił swego obowiązku albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki, daje komornikowi podstawę do wstrzymania się z dokonaniem czynności. Zatem udokumentowane wykonanie swojego zobowiązania (spłata całości długu wraz z odsetkami), może spowodować wstrzymanie się komornika z dokonaniem określonej czynności (np. sprzedaży licytacyjnej nieruchomości). Taki sam skutek wywołuje potwierdzone na piśmie odroczenie terminu płatności przez wierzyciela. Wstrzymanie się z dokonaniem czynności nie jest jednak równoznaczne z umorzeniem postępowania egzekucyjnego, bowiem dopiero gdy wierzyciel zaakceptuje taki stan rzeczy i przyzna, że dług został spłacony, komornik może umorzyć postępowanie egzekucyjne. Jeśli jednak wierzyciel będzie domagał się kontynuowania egzekucji, dłużnikowi, który wykonał swoje zobowiązanie pozostaje powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 par. 1 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy), z powołaniem się na fakt wygaśnięcia zobowiązania. Należy też wskazać na możliwość przewidzianą w art. 799 par. 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku. Należy zatem stwierdzić, że zapłata całości długu może spowodować wstrzymanie się z wykonaniem czynności przez komornika lub ewentualnie rodzi możliwość wystąpienia przez dłużnika z powództwem opozycyjnym z art. 840 k.p.c. Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości zawieszenia egzekucji lub wstrzymania się komornika z dokonaniem czynności po spłacie określonej części (nie całości) długu przez dłużnika. Zapłata części kwoty może tylko wówczas skutkować wstrzymaniem się z dokonaniem czynności przez komornika gdy wierzyciel odroczy w związku z tym dłużnikowi termin zapłaty, na co dłużnik przedstawi komornikowi nie budzący wątpliwości dowód. Należy jednak pamiętać, że wstrzymanie się z wykonaniem czynności przez komornika nie jest równoznaczne z umorzeniem egzekucji. Jednym słowem, całkowitą pewność, że egzekucja zostanie zakończona daje Państwu dopiero całkowita spłata długu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

maja

16.3.2010 18:21:8

Re: Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Mam pytanie mam 56 lat i otrzymuje rentę po mężu. obecnie na rencie mam komornika. mam zaciągniętych wiele pożyczek dwóch nie spłacam bo nie wystarcza mi pieniędzy na życie. są to kwoty 3.000tys. 10.000tys. mam pytanie czy kolejny komornik będzie zabierał mi to z renty czy tez może zabrać mi mieszkanie które jest warte 100.000 tys. proszę o odpowiedz?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: