Czynnik społeczny w postępowaniu karnym

Pytanie:

Kim są mężowie zaufania, jaką pełnią rolę w postępowaniu karnym i w jaki sposób się ich powołuje?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Mężowie zaufania są to osoby, które mają czuwać nad prawidłowością określonego postępowania, które jest zazwyczaj tajne i wymaga dlatego kontroli. Ustawodawca karny nie posługuje się pojęciem mężów zaufania. Dlatego w kodeksie postępowania karnego taka definicja nie występuje.

Procedura karna dopuszcza jednak w niektórych przypadkach udział czynnika społecznego lub osób przybranych, którzy nie są stronami postępowania w przeprowadzeniu określonych czynności. Tytułem przykładu podczas przeszukania jeżeli przy przeszukaniu nie ma na miejscu gospodarza lokalu, należy do przeszukania przywołać przynajmniej jednego dorosłego domownika lub sąsiada.

Natomiast w razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego. Jeżeli jest kilku oskarżycieli lub oskarżonych, każdy z nich może żądać pozostawienia na sali rozpraw po jednej osobie.

Te właśnie osoby można nazwać mężami zaufania, choć ustawodawca tym pojęciem się nie posługuje. Ich zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzania określonych czynności, nie są te podmioty stronami postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY