Darowizna pieniężna dla córki

Pytanie:

W dniu 15.01.2007 r. rodzice przekazali mi darowiznę w formie środków pieniężnych na rachunek bankowy wspólny z moim małżonkiem. Została sporządzona umowa darowizny tylko dla mnie. Złożyłam do Urzędu Skarbowego druk SD-Z1, umowę darowizny i wyciąg z konta bankowego. Urzędniczka w US twierdziła, że skoro darowizna wpłynęła na konto wspólne z mężem, jest to również darowizna dla mojego męża (czyli zięcia). Powiedziałam, że nie przyjmuję jej opinii do wiadomości, składam dokumenty jako jedyna obdarowana i będę odwoływać się od ich decyzji, jeśli uznają, że nie mam racji. Za otrzymane pieniądze kupiliśmy wspólnie z mężem mieszkanie i mamy zamiar spłacić wspólny kredyt. Domyślam się, że teraz ja powinnam dokonać darowizny swojemu mężowi. Jak przekonać Urząd Skarbowy, że darowizna była tylko dla mnie? Jak mam udokumentować w Urzędzie Skarbowym, że przekazałam mężowi darowiznę pieniężną, skoro mamy wspólne konto bankowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z dodanym od 1 stycznia 2007 r. art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (a więc również pieniędzy) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (9.637 zł) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Krąg obdarowanych, którzy skorzystają z powyższego zwolnienia, został określony bardzo ściśle. Nie obejmuje w szczególności zięcia.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego (a więc nie do wspólnego) każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Zatem mąż (tak w przypadku wspólności majątkowej jak i rozdzielności) nie jest obdarowany i nie płaci podatku, jeśli darowizna zostanie udzielona jego żonie (córce darczyńców). Co do zasady decyduje wola darczyńców, stąd jeśli w umowie darowizny wskażą, ze dokonują darowizny na rzecz córki, nie powinno mieć znaczenia, że przelew zostanie dokonany na wspólny rachunek córki i zięcia (nie mniej jednak, żeby nie prowokować zbędnych pytań organów podatkowych, sugeruje się, żeby obdarowany założył na ten cel odrębny rachunek bankowy).

Jeżeli środki z takiej darowizny mają posłużyć na pokrycie wspólnych wydatków małżonków (zakup wspólnego mieszkania i spłata wspólnego kredytu), obdarowana przez rodziców żona powinna dać darowiznę mężowi (i oczywiście zgłosić ją do urzędu skarbowego). W tym celu mąż powinien założyć odrębny rachunek bankowy. Udzielenie takiej darowizny mężowi przez żonę może być argumentem, że poprzednia darowizna była udzielona przez rodziców wyłącznie córce.

Oczywiście nowe przepisy budzą wiele wątpliwości praktycznych, a ich interpretacja zostanie dopiero ustalona przez orzecznictwo sądowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: