Darowizna po rozwodzie

Pytanie:

Chciałbym zrobić podział majątku po rozwodzie. Rozwód odbył się 10.03 i wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W październiku 2007 roku moi rodzice przepisali na mnie mieszkanie w formie darowizny i stanowi mają własność. W rozliczeniu między małżonkami chciałbym to mieszkanie zostawić żonie. Moje pytanie dotyczy spraw podatkowych. Jakie koszty podatkowe wiążą się z przekazaniem mieszkania żonie i która ze stron zostanie nimi obciążona?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Darowizna co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Skutki podatkowe, w tym w szczególności wysokość podatku od darowizny dokonywanej pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami zależą w szczególności od tego, czy darowizna rzeczy (np. nieruchomości) z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku osobistego drugiego z małżonków zostanie dokonana przed, czy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Do momentu uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego małżonkowie są małżonkami i w przypadku darowizny nieruchomości pomiędzy nimi mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn). Ponieważ darowizna nieruchomości musi być dokonana w formie aktu notarialnego, małżonkowie nie będą mieli nawet obowiązku zgłaszania jej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zob.: Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Jednakże jeśli darowizna nastąpi po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, to darowizna nieruchomości będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn, gdyż zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód powoduje ustanie małżeństwa. Z chwilą prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód byli małżonkowie zostają zaliczeni do III grupy podatkowej, a więc podatek będzie najwyższy z możliwych. Wysokość podatku zależy od wartości darowanej nieruchomości. Kwota wolna (niepodlegająca opodatkowaniu) wyniesie 4.902 zł, natomiast od wartości mieszkania ponad tę kwotę podatek wyniesie 2.877 zł 90 gr plus 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł. Ponieważ darowizna nieruchomości musi być dokonana w formie aktu notarialnego, zostanie on naliczony, pobrany i wpłacony do urzędu skarbowego przez notariusza. Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy (a więc na obdarowanym).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: