Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Pytanie:

Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż przez deklarację wekslową rozumie się porozumienie wekslowe, o którym mowa w art. 10 prawa wekslowego. Nazwa deklaracja wekslowa wzięła się z praktyki. Nazwy deklaracja wekslowa i porozumienie wekslowe mogą być w zasadzie używane zamiennie.

Następnie warto wskazać, iż porozumienie wekslowe zawiera się w przypadku weksla in blanco ( nazwa weksle in blanco również wykształciła się w praktyce i odpowiada ona ustawowemu określeniu: weksel niezupełny w chwili wystawienia [ por. art. 10 prawa wekslowego] ) . Faktycznie ustawodawca posługuje się pojęciem porozumienia wekslowego tylko w przypadku weksla niezupełnego w chwili wystawienia. Jednakże w praktyce, ze względów bezpieczeństwa, strony zobowiązania wekslowego zawierają również podobne porozumienie (deklarację wekslową) w przypadku weksli własnych lub trasowanych. Warto również nadmienić, iż prawo wekslowe cechuje niezwykle wysoki stopień rygoryzmu formalnego rzadko stosowany przez ustawodawcę odnośnie innych rodzajów stosunków prawnych. Taki kształt regulacji prawa wekslowego wymaga dużej ostrożności od stron zobowiązania wekslowego. Jeżeli bowiem podmioty prawa decydują się na zawarcie zobowiązania wekslowego to należy uznać, iż godzą się na dostosowanie się do wymogów owego rygoryzmu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 30.7.2013

  Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)

 • 4.8.2011

  Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • 9.1.2014

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

  Rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należy składać do dnia 30 kwietnia 2014. Zaznaczyć jednak należy, że już w styczniu upływają ważne z punktu widzenia rozliczeń (...)

 • 30.5.2011

  Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia (...)