Diety kierowcy

Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony w charakterze kierowcy. Około 7 dni w miesiącu jest w podróżach, rozwożąc towar do odbiorców w kraju i zagranicą, w pozostałym czasie pracy pracuje w firmie, wykonując także inne prace poza przewozami. Czy opisanemu pracownikowi zatrudnionemu w charakterze kierowcy należą się diety za okres, gdy jest w podróżach krajowych i zagranicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o czasie pracy kierowców nie reguluje kwestii związanych z podróżą służbową i wypłata diety. Stąd zgodnie z art. 4 tej ustawy w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 77[5] kp). Z podróżą  służbową mamy więc do czynienia wtedy, gdy wykonuje pracę poza stałym miejscem pracy, co jest na ogół normą w przypadku pracy kierowców.  Możliwa jest na przykład sytuacją , gdy w umowie o prace jako stałe miejsce  pracy jest wskazana Warszawa. W takim wypadku należałoby uznać, że podróżą służbową będzie dowożenie towaru do odbiorców poza Warszawą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY