Dokumentowanie wpłat alimentów

Pytanie:

"Jakbym chciał oprócz alimentów dobrowolnie dawać inne pieniążki na dziecko. Jak taką operację rejestrować? Może na druczku "KW" czy coś w tym rodzaju. Żeby był dowód, aby mi nikt nie zarzucił, że nic nie dawałem."

Odpowiedź prawnika: Dokumentowanie wpłat alimentów

Z zadanego pytania wynika, że chce Pan posiadać dowody wskazujące na to, że przeznacza Pan na dziecko dodatkowe środki pieniężne. Prawo nie wskazuje jaki dokładnie dokument w omawianym przypadku powinien wskazywać fakt zapłaty. Tak więc każdy dowód wskazujący na zapłatę może być uznany za dostateczny (o ile oczywiście z tego dowodu wynikać będzie jednoznacznie jaka kwota , w jakim celu, przez kogo, komu i kiedy została zapłacona). Dowód na piśmie ma większą moc dowodową niż dowód np. z zeznań świadków. Dlatego też, fakt zapłaty - jeżeli zapłata następuje osobiście może być udokumentowany np. oświadczeniem matki dziecka, że w danym dniu otrzymała od Pana, obok alimentów w określonej kwocie, kwotę w określonej wysokości przeznaczoną dla Państwa dziecka. Takie oświadczenie powinno być podpisane przez matkę dziecka. Jeżeli zapłata następuje w sposób regularny, można opisać na górze dokumentu ogólnie o jakie wpłaty (od kogo, na czyją rzecz) chodzi i za każdym razem, gdy będzie Pan przekazywał pieniądze, matka dziecka może pisać: otrzymałam w dniu ... kwotę ...... i podpisać się. Może pan również korzystać z druków KW, tak by w dokumencie tym były zawarte elementy opisane powyżej (tytuł płatności, kwota, data, podpis odbierającego, dane przekazującego). Jeżeli natomiast dokonuje Pan przelewu z rachunku bankowego na konto, można dokładnie opisać tytuł przelewu. Oczywiście, pomimo gromadzenia takiej dokumentacji matka dziecka może twierdzić, że pieniędzy nie otrzymała (np. wskazując, że na dokumentach nie znajduje się jej podpis lub, że mimo podpisu nie otrzymała kwoty), dlatego też może Pan dodatkowo przekazywać pieniądze np. w obecności świadka. Jeżeli jednak matka dziecka chciałaby dokumenty te kwestionować, będzie na niej ciążył dowód wykazania, że było inaczej.

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika