Dokumentowanie zakupu od rolnika

Pytanie:

Prowadzę sklep spożywczy, jestem podatnikiem VAT, często zakupuję produkty nieprzetworzone od rolnika niebędącego podatnikiem VAT. Czy zakupy artykułów nieprzetworzonych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego mogę księgować w książce przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnik VAT, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego, ma obowiązek wystawić fakturę VAT RR w dwóch egzemplarzach. Jak stanowi art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na rolniku ciąży obowiązek złożenia nabywcy oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia od VAT z tytułu sprzedaży produktów i usług rolnych, jednakże np. zdaniem Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu to na nabywcy produktów lub usług rolnych od rolnika ryczałtowego ciąży prawidłowe udokumentowanie tej transakcji (informacja z dnia 27 października 2004 r., sygn. PDF/415-51/04).

Produktami rolnymi, których zakup dokumentuje się fakturami VAT RR są towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Działalnością rolniczą z kolei jest produkcja roślinna i zwierzęca, a także świadczenie usług rolniczych. Kupując inne produkty od rolnika ryczałtowego, nabywca podatnik VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT RR.

Natomiast w sytuacji, gdy nabywca nie posiada wymaganych danych do wystawienia faktury VAT RR (art. 116 ust. 2 ustawy o VAT) lub oświadczenia rolnika, że jest rolnikiem ryczałtowym nabywca nie może wystawić faktury VAT RR (naruszyłby art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego) i powinien wystawić dowód wewnętrzny w celu udokumentowania nabycia produktów rolnych od rolnika (tak: pismo Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 17 grudnia 2004 r., sygn. PP/443/175/04/KK).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.5.2018

  Umowa o pomocy przy zbiorach

  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych, która ma zastąpić (...)

 • 17.3.2018

  Nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw dotyczy uregulowania kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników (...)

 • 25.5.2018

  Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

  Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach jest nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).

 • 30.11.2007

  Dla kogo renta strukturalna?

  Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? (...)

 • 8.5.2007

  Faktury dla specyficznych kontrahentów

  Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mogą nie zawierać numeru NIP nabywcy. Poza tym podatnik zarejestrowany jako podatnik (...)