e-prawnik.pl Porady prawne

Dopłata do zasądzonych alimentów

Pytanie:

Na wniosek byłej żony, sąd podwyższył mi kwotę płaconych alimentów od dnia złożenia przez nią pozwu tj. od 17-go września ubiegłego roku. Była żona jak twierdzi po konsultacji z prawnikiem, żąda abym zapłacił różnicę pomiędzy wcześniej zasądzoną kwotą a nową za cały miesiąc wrzesień a nie tylko licząc od 17-go. Ponadto 24-go września i 9-go listopada ubiegłego roku przekazałem dość znaczne kwoty przelewem z podaniem celu: leczenie córki. Czy teraz wobec koniecznosci uzupełnienia kwot alimentów do nowozasądzonej wysokości mogę te wpłaty także uwzględnić? Była żona, twierdzi (znowu jakoby po konsultacji z prawnikiem) że nie, że to były moje dobrowolne wpłaty.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dopłata do zasądzonych alimentów

12.7.2002

W związku z sądowym podwyższeniem alimentów od 17 września ubiegłego roku będzie Pan zobowiązany do uiszczenia różnicy pomiędzy kwotą alimentów faktycznie, rzeczywiście płaconych przed dokonaniem podwyższenia a kwotą alimentów ustalonych w orzeczeniu o ich podwyższeniu. Obowiązek dopłaty różnicy obowiązuje dopiero od 17 września, w związku z tym nie jest Pan zobowiązany do dokonania dopłaty za cały wrzesień. W ramach rozliczenia (dopłaty) różnicy będzie Pan mógł uwzględnić tylko i wyłącznie dokonane przez Pana nadpłaty alimentów ponad kwotę ustaloną wcześniejszym orzeczeniem sądowym. W tym przypadku różnica będzie bowiem liczona nie od wysokości alimentów ustalonych wcześniejszym wyrokiem sądowym, ale od wysokości alimentów rzeczywiście przez Pana uiszczonych. Jeżeli jednak przekazane przez Pana 24 września i 9 listopada kwoty na leczenie córki nie były traktowane jak świadczenia alimentacyjne (nie zostały zaliczone do alimentów za wrzesień i listopad), trzeba będzie potraktować je jako dobrowolne wpłaty. Należy także podkreślić, że dokonane przez Pana wpłaty miały jednorazowy charakter. W związku z tym nie będzie raczej możliwe uwzględnienie tych kwot przy obliczeniu różnicy pomiędzy płaconymi wcześniej alimentami a alimentami ustalonymi w orzeczeniu o ich podwyższeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ