Doręczanie wezwań przez komornika

Pytanie:

W skrzynce pocztowej na listy znalazłem karteczkę z pieczątką komornika. Z treści tej karteczki wynika, że komornik wzywa mnie, abym stawił się w celu złożenia jakichś wyjaśnień. Nadmieniam, że złożyłem prawomocny tytuł egzekucyjny do komornika, w celu egzekucji przeciwko mojemu dłużnikowi. Sprawa jest dla mnie bardzo ważna, zależy mi na prawidłowym i rzetelnym postępowaniu wszystkich uczestniczących stron. Czy takie wezwanie jest prawidłowe, przecież mogłem tą karteczkę wyrzucić razem z reklamami? Czy komornika obowiązują te same zasady doręczeń co inne instytucje jak np. sąd, tzn. za potwierdzeniem odbioru?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień na podstawie art. 761 par 1 kpc i w tym celu wysyła odpowiednie wezwane do strony. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym ma zastosowanie do komorników sądowych. Precyzuje ono sposób doręczania pism określony w art. 131-147 kpc. Jednak pisma sadowe można doręczać nie tylko przez pocztę. Może tego dokonywać komornik osobiście. W takim przypadku nie stosuje się listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Pismo zostawia się adresatowi albo dorosłemu domownikowi, a jeżeli jest to niemożliwe pozostawia się w urzędzie właściwej gminy zostawiając odpowiednią informację w drzwiach albo skrzynce pocztowej. W praktyce komornik pozostawia pismo-wezwanie w miejscu doręczenia (w skrzynce), jeżeli nikogo nie zastanie w miejscu zamieszkania. Należy powiedzieć, że takie doręczenie nie jest prawidłowe w świetle przepisów kodeksu. Komornik nie ma potwierdzenia tego, że strona otrzymała pismo i istnieje ryzyko tego, że strona może powiedzieć, że nie otrzymała pisma, bo przecież nie ma dowodu doręczenia. Jednakże w sytuacji faktycznej istnieje prawdopodobieństwo tego, że strona mogła zapoznać się z treścią pisma. Wobec tego nie jest zasadne podważanie jego doręczenia. W ostateczności spowoduje to ponowną wizytę komornika albo rzeczywiste wysłanie listu poleconego pocztą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY