Doręczenie wezwania za pośrednictwem adwokata

Pytanie:

W postępowaniu w sprawie podziału majątku sąd omyłkowo nie wysłał wezwania do uczestniczki ("stawiennictwo osobiste obowiązkowe celem przesłuchania pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania"), ale wysłał je do adwokata uczestniczki (potwierdzony odbiór). Myślę, że tę sprawę reguluje art. 133 § 3 k.p.c., ale sekretariat sądu uważa, że jeśli sędzia zaplanował przesłuchanie stron, a o tym mówi wezwanie, to powinien każdą ze stron zawiadomić bezpośrednio. Czy powiadomienie adwokata jest w tym wypadku równoznaczne z powiadomieniem jego klientki? Z jakim wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozprawy takie wezwanie powinno być wysłane/doręczone?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście, stosownie do art. 133 § 3 kodeksu postępowania cywilnego jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom. Wezwanie do osobistego stawiennictwa ma jednak szczególny charakter - należy je doręczyć osobie, która ma się stawić w sądzie. O ile bowiem pełnomocnik generalnie zastępuje stronę przed sądem (i dlatego to jemu doręcza się pisma), to jednak nie może jej zastąpić w złożeniu zeznań.

Odnośnie terminów - istnieje jedynie ogólna regulacja. Zgodnie z § 73 ust. 1 regulaminu urzędowania sądów powszechnych wezwania i zawiadomienia o terminach posiedzeń powinny być wysyłane w terminach umożliwiających, w przypadku stwierdzenia przeszkód w doręczeniu, ponowne ich doręczenie albo odwołanie posiedzenia i zawiadomienie o tym osób, którym te wezwania lub zawiadomienia zostały już skutecznie doręczone.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: