Dowód osobisty przy braku zameldowania w Polsce

Pytanie:

"Na jakich zasadach jest wydawany na terenie RP dowód osobisty? Od 1990 roku mieszkam w U.S.A. Posiadam tam stały meldunek ale obywatelstwo polskie. Obecnie przebywam w Polsce i chciałem wyrobić sobie dowód. Udałem się do UM gdzie Pani, która tam pracuje stwierdziła, iż osoba posiadająca stały meldunek poza granicami Polski nie prawa ubiegać się o dowód osobisty. Musiałbym zrzec się tamtego meldunku i zameldować na stałe w Polsce. Kiedy na formularzu, który dostałem jest wyraźnie napisane, że osoby składające wniosek o wydanie dowodu, mieszkające na stałe poza granicami kraju muszą podać tymczasowy adres zameldowania. Z tego wynikałoby, że jednak mam prawo ubiegać się o ten dokument bez uprzedniego przemeldowania się."

Odpowiedź prawnika: Dowód osobisty przy braku zameldowania w Polsce

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych obywatel polski, który ukończył 18 lat i zamieszkuje w Polsce ma nie tylko prawo ale i obowiązek posiadania dowodu osobistego. Dowód osobisty będzie wydany na podstawie stosownego wniosku zgłoszonego przez osobę zainteresowaną. Do wydania takiego dowodu nie jest konieczne zrzeczenie się stałego zameldowania w USA ani też posiadanie stałego meldunku w Polsce. W dowodzie osobistym zamieszcza się adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się. W związku z tym posiadanie przez Pana stałego miejsca zameldowania poza Polską nie jest żadną barierą do ubiegania się o wydanie polskiego dowodu osobistego. Jeżeli bowiem jest Pan obywatelem polskim i jest Pan zameldowany na terenie Polski na pobyt czasowy, będzie Pan mógł ubiegać się o wydanie polskiego dowodu osobistego. Nie będzie konieczne w tym przypadku zrzeczenie się stałego zameldowania w USA. Pani w okienku nie ma prawnej mocy odmówić Panu wydania dowodu.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • dorthe 2016-06-26 21:45:24

    brak podstawy prawnej na jakie paragrafy sie powolac i ustawe w razie problemow w tzw okienku


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika