Dowód osobisty przy braku zameldowania w Polsce

Pytanie:

Na jakich zasadach jest wydawany na terenie RP dowód osobisty? Od 1990 roku mieszkam w U.S.A. Posiadam tam stały meldunek ale obywatelstwo polskie. Obecnie przebywam w Polsce i chciałem wyrobić sobie dowód. Udałem się do UM gdzie Pani, która tam pracuje stwierdziła, iż osoba posiadająca stały meldunek poza granicami Polski nie prawa ubiegać się o dowód osobisty. Musiałbym zrzec się tamtego meldunku i zameldować na stałe w Polsce. Kiedy na formularzu, który dostałem jest wyraźnie napisane, że osoby składające wniosek o wydanie dowodu, mieszkające na stałe poza granicami kraju muszą podać tymczasowy adres zameldowania. Z tego wynikałoby, że jednak mam prawo ubiegać się o ten dokument bez uprzedniego przemeldowania się.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych obywatel polski, który ukończył 18 lat i zamieszkuje w Polsce ma nie tylko prawo ale i obowiązek posiadania dowodu osobistego. Dowód osobisty będzie wydany na podstawie stosownego wniosku zgłoszonego przez osobę zainteresowaną. Do wydania takiego dowodu nie jest konieczne zrzeczenie się stałego zameldowania w USA ani też posiadanie stałego meldunku w Polsce. W dowodzie osobistym zamieszcza się adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się. W związku z tym posiadanie przez Pana stałego miejsca zameldowania poza Polską nie jest żadną barierą do ubiegania się o wydanie polskiego dowodu osobistego. Jeżeli bowiem jest Pan obywatelem polskim i jest Pan zameldowany na terenie Polski na pobyt czasowy, będzie Pan mógł ubiegać się o wydanie polskiego dowodu osobistego. Nie będzie konieczne w tym przypadku zrzeczenie się stałego zameldowania w USA. Pani w okienku nie ma prawnej mocy odmówić Panu wydania dowodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

dorthe

26.6.2014 21:45:24

Re: Dowód osobisty przy braku zameldowania w Polsce

brak podstawy prawnej na jakie paragrafy sie powolac i ustawe w razie problemow w tzw okienku


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)

 • Podpis osobisty w ZUS

    Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) udostępniono nową metodę podpisywania dokumentów – podpis osobisty.  

 • Nowe dowody osobiste od marca 2015 roku

  Od 1 marca 2015 roku zmieni się wygląd dowodó osobistych - zabraknie m.in. adresu zameldowania oraz podpisu posiadacza. Fotografia będzie musiała spełnić takie same wymogi jak zdjęcie paszportowe. (...)

 • Nowy wzór wniosku o dowód osobisty

  Od stycznia br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Dzięki wprowadzonym przepisom ofiary kradzieży tożsamości będą mogły otrzymać nowy dokument. 

 • Dowód osobisty - czyli co?

  Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. (...)

NA SKÓTY