e-prawnik.pl Porady prawne

Dzieci a podział majątku rodziców

Pytanie:

Czy małoletnie dzieci wchodzą do podziału majątku przy rozwodzie? Jeśli nie, to jak przedstawia się sytuacja, gdy jest 3 dzieci i pozostają one pod opieką matki. Czy ma to wpływ na podział majątku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dzieci a podział majątku rodziców

W postępowaniu w sprawie rozwodu małżonkowie mogą zgłosić wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego. Wniosek ten może zostać uwzględniony i rozpoznany w sytuacji, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w prowadzonym postępowaniu rozwodowym. Istnieje generalna zasada, iż obu małżonkom przysługują równe udziały w majątku wspólnym. Podział majątku wspólnego dotyczy małżonków, a nie wspólnych dzieci, które nie są stroną postępowania. Każdy z małżonków może domagać się, aby sąd ustalił nierówne udziały małżonków z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się poszczególnych małżonków do powstania ich majątku wspólnego. Przykładowo taką przyczyną przemawiającą za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków jest fakt, iż jeden z nich uporczywie uchylał się od pracy i łożenia na utrzymanie rodziny jednocześnie unikając również wykonywania opieki nad dziećmi, prac związanych z utrzymaniem domu. Fakt, iż opieka nad wspólnymi dziećmi jest sprawowana przez jednego z rodziców sama przez się nie stanowi ważnej przyczyny przemawiającej za ustaleniem przez sąd nierównych udziałów. Należy pamiętać, iż kwestia opieki nad dziećmi rozwodzących się małżonków również znajduje swe rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym z uwzględnieniem kwestii związanych z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców wobec dzieci. Najczęściej w sytuacji, gdy jeden z małżonków rozwiedzionych sprawować będzie opiekę nad dziećmi, drugi z małżonków obciążony zostanie odpowiednim obowiązkiem świadczenia alimentów.

Potrzebujesz porady prawnej?