Dziedziczenie osobistego majątku małżonka

Pytanie:

"W dniu 9.07.1969 r. J.. i W. nabyli aktem notarialnym gospodarstwo rolne zabudowane o pow. 11,11ha od Skarbu Państwa na zasadach wspólności ustawowej. W dniu 6 maja 1970r. zmarła Wanda. pozostawiając troje dzieci B., R. i A. Po śmierci żony w niedługim czasie J. żeni się z H. Żadnych zapisów majątkowych J.. na rzecz drugiej żony nie dokonuje. W listopadzie 1972 r. J. wspólnie z H.. nabyli działkę rolną niezabudowaną o pow. 1 ha na zasadach wspólności ustawowej. J. zmarł w 1994 r. H. zmarła w 1996r. Postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po W., J. i H.: I. stwierdza, że spadek po W. zmarłej dnia 6 maja 1970 r. na podstawie ustawy nabyli mąż J. synowie B. i R. oraz córka A. po 1/4 części każde, II. stwierdza, że spadek po J. zmarłym 20 lutego 1994 r. na podstawie ustawy nabyli: żona H., synowie B. i R. oraz córka A. po 1/4 części każde, z tym, że wchodzący w skład spadku udział w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy nabyli: żona H., synowie B. i R. oraz córka A. po 1/4 części każde III. stwierdza, że spadek po H. zmarłej dnia 20 sierpnia 1996 r. na podstawie ustawy nabyli (tu następuje określenie spadkobierców oraz udziałów). Wątpliwości budzi punkt II przypisanie żony H. do spadku po zmarłym Józefie, którego majątek stanowi odrębną własność z poprzedniego małżeństwa. Czy słusznym jest przypisanie do spadku - drugiej żony, gdzie przedmiotem spadku był majątek z poprzedniego małżeństwa?"

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie osobistego majątku małżonka

Z chwilą śmierci jednego małżonka przestaje istnieć majątek wspólny małżeński. Udział w wysokości ½ w tym majątku, należący do zmarłego małżonka jest dziedziczony, natomiast ½ udziału "pozostaje" przy żyjącym małżonku. Z chwilą śmierci pierwszej żony, J. odziedziczył ¼ (ten ułamek jest wskazany w postanowieniu) w udziale (½) żony w majątku stanowiącym przed jej śmiercią majątek wspólny, a ½ "pozostała przy nim". A zatem łącznie posiadał udział 5/8 w majątku będącym niegdyś majątkiem wspólnym. Po śmierci Józefa, dziedziczy po nim druga żona oraz jego dzieci. I znowu - druga żona dziedziczy 1/4 z połowy udziału stanowiącego ich majątek wspólny (druga połowa "pozostaje przy niej") oraz ¼ udziału w majątku odrębnym (w skład którego wchodzi udział wynikający ze spadkobrania po pierwszej żonie). Zatem, w skład masy spadkowej po Józefie wchodzi cały jego majątek, zarówno osobisty jak i udział w  majątku małżeńskim. Jednym słowem, druga żona Józefa dziedziczy po nim również jego majątek odrębny (tak jak i pozostali spadkobiercy). 

Proszę jednak zauważyć, że w postanowieniu dotyczącym stwierdzenia nabycia spadku są wskazane udziały w majątku spadkowym, a nie wysokość udziałów w poszczególnych przedmiotach majątkowych, które należy samemu obliczyć.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika