Dziedziczenie przez dzieci a intercyza

Pytanie:

Małżeństwo zawarło przed ślubem intercyzę. Małżeństwo posiada jedno dziecko. Jak wygląda sprawa dziedziczenia w przypadku śmierci jednego z małżonków, jeżeli nie było testamentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W tym wypadku sprawa podziału majątku jest nieco bardziej skomplikowana. Nie chodzi tutaj wyłącznie o przepisy prawa spadkowego, ale również rodzinnego, dotyczącego umów majątkowych małżeńskich.

Dla uproszczenia zakładamy, że na mocy intercyzy, między małżonkami wprowadzona została rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że nie ma majątku wspólnego, zaś każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem.

Jeżeli chodzi o prawo spadkowe, to fakt zawarcia intercyzy nie ma tutaj znaczenia, W grę wchodzić będzie tutaj art. 931 §1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, do dziedziczenia powołani są małżonek oraz dziecko spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

bunia

3.6.2010 18:29:49

Re: Dziedziczenie przez dzieci a intercyza

zamierzamy z moim partnerem sie pobrać , jednak on ma troje dzieci z poprzedniego małżeństwa . Teraz pytanie jeśli dom w którym mamy zamieszkać jest przezemnie kupiony jak też mam firmę która jest na mnie i podpiszę intercyzę przed ślubem to dzieci z poprzedniego małżeństwa mają prawo do tego majątku wrazie śmierci mojego przyszłego męża?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY