Dziedziczenie wkładu

Pytanie:

"W 1992 r. zmarł dziadek. Wraz z drugą żoną był członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Posiadali lokatorskie prawo do lokalu. Żona dziadka nie przeprowadziła sprawy spadkowej po dziadku. Po latach wykupiła mieszkanie i sprzedała je. Teraz toczy się sprawa spadkowa po dziadku. Jak wygląda sprawa wkładu budowlanego, bo gdyby sprawa spadkowa odbyła się niedługo po śmierci dziadka, wkład budowlany byłby masą spadkową i stałby się wierzytelnością. Żona dziadka musiałaby spłacić spadkobierców. Czy ta wierzytelność nie uległa przedawnieniu? Czy spadkobiercy po dziadku mogą wystąpić o spłatę tej wierzytelności? Jak to zrobić i czy można poruszyć tę kwestię na sprawie spadkowej?"

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie wkładu

W myśl przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie. Natomiast w wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków. Tak więc spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego przysługujące obojgu małżonkom, z chwilą śmierci jednego z nich, przysługuje drugiemu z małżonków. Przejście tego prawa na jednego tylko małżonka nie wyklucza jednak praw spadkobierców do dziedziczenia wkładu (zgodnie z art. 14 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy). Przypadająca zmarłemu małżonkowi - członkowi spółdzielni - część wkładu wchodzi do masy spadkowej. Tak więc jak najbardziej sprawa dziedziczenia wkładu powinna zostać podniesiona podczas sprawy spadkowej. Prawo to nie podlega przedawnieniu.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • mm 2012-11-17 10:05:01

    sprawa wyliczenia jest prosta - nalezy zlecić rzeczoznawcy (opłaty z tego tytułu) wykonanie operatu szcunkowego na dzień zgonu. Inaczej niue mozna -tak stanowi ustawa o spółdzilniach mieszkaniowych z 2000r.Pozdrawiam mm

  • ela 2012-10-16 14:49:50

    A jak wyliczyć taki wkład mieszkaniowy jak spółdzielnia nie wydaje takich zaświadczeń a wkład był z 1980 r a chcę wyliczyć na dzień dzisiejszy .Po sprawie sądowejbo zataili spadkobiorcy


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika