Egzekucja alimentów od dziadków

Pytanie:

Od pewnego czasu jestem zmuszona płacić na swoje wnuki alimenty mojej byłej synowej. Ponieważ nie mogła alimentów wyegzekwować od ojca dzieci zasądziła nas dziadków, gdyż mamy wyższe emerytury. Synowa natychmiast oddała sprawę do komornika. Nie dała nam tak naprawdę szansy płacenia dobrowolnie. W efekcie utrzymujemy nie tylko wnuki, ale również komornika. Czy jako babcia i dziadek musimy płacić alimenty na wnuki, podczas gdy rodzice żyją, a jeśli już to czy możemy płacić bez pośrednictwa komorniczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej (a więc także dziadków) oraz rodzeństwo.

W pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny wobec dzieci ciąży oczywiście na rodzicach. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z wyrokiem sądu, należy złożyć apelację.

Niestety w przypadku świadczeń okresy jakimi są alimenty, niezwykle trudno jest powstrzymać egzekucję. Wierzyciel dysponuje już bowiem tytułem egzekucyjnym (wyrokiem) i może skutecznie skierować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Aby udaremnić egzekucję dłużnik musiałby pozbawić tytułu wykonawczego wykonalności.

Na wniosek dłużnika postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. W opisie sytuacji brak jednak informacji wskazujących na istnienie przesłanek umożliwiających skorzystanie z tego sposobu.

Inną możliwością jest wstrzymanie się komornika z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki.

Koszty komornicze można obniżyć także poprzez spełnianie świadczenia alimentacyjnego do rąk komornika bez zwłoki, w przypisanym w wyroku terminie. Wtedy komornik nie będzie mógł z tych sum pokryć jedynie koszty czynności komorniczych (np. koszty zajęcia), lecz nie będzie mógł pobierać dla siebie wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.2.2005

  Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej (...)

 • 10.12.2018

  Bliżej zmian w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

  Nawet 60 tys. dzieci będzie mogło dodatkowo skorzystać z funduszu alimentacyjnego – wszystko dzięki rządowej nowelizacji podnoszącej do 800 zł kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń (...)

 • 22.11.2016

  Alimenty od dziadków

  Pojęcie obowiązku alimentacyjnego, zostało określone w art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków (...)

 • 13.5.2014

  Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

  Może. To jawna dyskryminacja niepełnosprawnych, których obowiązują dwa różne reżimy w zależności od tego czy egzekucja prowadzona jest na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego czy też postępowania (...)

 • 27.8.2013

  Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości to innymi słowa egzekucja z własności nieruchomości - prowadzi ona bowiem do zmiany w prawie własności nieruchomości. Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, (...)