e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja z majątku małżonków

Pytanie:

Wobec małżonka jedenego z trzech wspówłaścicieli spółki cywilnej jest prowadzone postępowanie egzekucyjne (spowodowane kontrolą skarbową). Małżonka najprawdopodobniej będzie musiała odpowiadać za zobowiązania zaciągnięte przez męża. Czy istnieje, a jeżeli tak to w jakim stopniu, zagrożenie dla spółki, w której udziałowcem jest ww. małżonka, że nastąpi zajęcie kapitału spółki cywilnej w której małżonek wspólniczki nie ma żadnych udziałów (rozdzielność majątkowa)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z majątku małżonków

Z przedstawionego zapytania wynika, że każdy z małżonków prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilne - każdy w innej spółce. Pomiędzy małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową (art. 787 k.p.c.). Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd zobowiązany jest jednak wysłuchać małżonka dłużnika. Z przepisu tego wynika, że ewentualna egzekucja z majątku odrębnego małżonki jest niemożliwa - możliwa jest jedynie egzekucja z majątku wspólnego małżonków, jeżeli taki w analizowanej sytuacji istnieje (pomiędzy małżonkami istnieje bowiem ustrój rozdzielności majątkowej). Dlatego tez nie będzie możliwa egzekucja z udziału małżonki w spółce cywilnej, jeżeli udział ten stanowi majątek odrębny małżonki. W postępowaniu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności sąd zobowiązany jest wysłuchać małżonka dłużnika oraz orzec na jego wniosek o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ