Egzekucja z nieruchomości - zaliczka

Pytanie:

Złożyłem wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Czy przepisy określają w jaki sposób wylicza się zaliczkę na czynności komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wszczęcie przez wierzyciela egzekucji komorniczej wiąże się z pewnymi wydatkami, gdyż komornik wykonuje wiele czynności dopiero po otrzymaniu zaliczki. Wszystkie czynności, w związku z którymi komornik żądał zapłacenia zaliczki na pokrycie swoich wydatków, powinny zostać podjęte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty uiszczenia zaliczki.

Komornik wzywa stronę do uiszczenia zaliczki pod rygorem niedokonania czynności powodującej wydatki. W wezwaniu tym należy określić wysokość zaliczki oraz termin jej uiszczenia, który nie powinien być krótszy niż siedem dni, analogicznie do terminu uiszczenia opłaty egzekucyjnej. Przepisy jednak nie określają w jaki sposób komornik ma obliczyć wysokość zaliczki na czynności komornicze. Jeśli zaliczka określona przez komornika okaże się niewystarczająca dla pokrycia kosztów czynności komornik może żądać jej uzupełnienia. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: