Egzekucja z renty

Pytanie:

Otrzymuję rentę. Do jakiej kwoty może nastąpić zajęcie renty przez komornika z innych tytułów niż alimenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, potrącenia, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem (obowiązkiem pozostawienia kwoty wolnej) w następujących granicach:

  • świadczeń alimentacyjnych, - do wysokości 60% świadczenia;  
  • należności egzekwowanych związanych z:  
  1. odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, 
  2. odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, 
  3. odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

- do wysokości 50% świadczenia;  

  • innych egzekwowanych należności - do wysokości 25% świadczenia. 

Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:

  • sumy egzekwowanej na mocy tytułu wykonawczego na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jerzy

21.12.2012 18:17:44

Re: Egzekucja z renty

Sąd Rejonowy wydał orzeczenie o seperacji i odrzucił żądanie przez żonę alimentów, mając dowód, że jej dochód, przewyższa kilkakrotnie moją rentę. Żona odwołała się i sąd okręgowy przyznał jej alimenty. Mimo, że pracyje w Niemczech i zarabia miesięcznie ponad 1500Euro.Na co dołączyłem dowody.Sąd drugiej instancji orzekł opłatę alimentów na żonę 400zł., z renty inwalidzkiej jaką pobieram w wys.840zł. Na same leki wydaję ok. 200zł. Wyprowadziłem się od żony i za wynajęcie pokoju płacę 400zł.Czy mam jakieś wyjśie prawne, czy tylko samobójstwo...(?) brak leków i jedzenia...


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY