Faktura korygująca a deklaracja INTRASTAT

Pytanie:

Czy dokonując sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, później wystawiając fakturę korygującą na podwyższenie ceny ze względu na błędne przeliczenie, powinnam taką fakturę eksportową korygującą wykazać w deklaracji intrastat? Czy faktury transportowe dla odbiorców unijnych powinny być też umieszczane w deklaracji INTRASTAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnośnie pierwszego pytania – wszelkie dokonane przez podatników korekty powinny być uwzględniane w deklaracjach INTRASTAT. Wynika to jednoznacznie z treści § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 89, poz. 846). Zgodnie z przepisami tego paragrafu, jeżeli przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane bądź gdy sporządzono je niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, osoba zobowiązana, która dokonała zgłoszenia INTRASTAT, powinna dokonać korekty tego zgłoszenia. Korekta taka może polegać na: 1) zamianie zgłoszenia INTRASTAT, powodującej zastąpienie w całości uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT, 2) zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT, 3) dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT, 4) anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT. Jeśli natomiast chodzi o to czy należy w deklaracjach INTRASTAT uwzględniać faktury transportowe, odpowiedź na pytanie brzmi nie. Jest to konsekwencją tego, iż system służy celom ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarami, nie dotyczy natomiast świadczenia usług.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY