Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Pytanie:

Upubliczniałem ostrzeżenie przed osobą, która według mnie dopuściła się ewidentnego oszustwa i może próbować oszukać kolejne osoby. Nazywałem ją oszustką w tych ostrzeżeniach. Z tego powodu oszustka ta oskarżyła mnie z art. 212 kk i w związku z tym otrzymałem wezwanie na rozprawę pojednawczą. Jestem przekonany o prawdziwości moich twierdzeń i dalej rozpowszechniam ostrzeżenia przed tą oszustką. Jak sądzę dlatego właśnie, oszustka ta (będąca właścicielką sklepu w miejscowości, w której mieszka) chcąc powstrzymać mnie od wysyłania tych ostrzeżeń, złożyła przeciwko mnie zawiadomienie na policję. Telefonował do mnie policjant informując o tym, że oszustka ta złożyła zawiadomienie, jakobym kierował do niej telefonicznie groźby karalne. Uważam, że osoba ta zmyśliła, jakobym telefonował do niej grożąc jej ok. 2 miesiące przed tym jej zawiadomieniem policji (czyli rzekomo dopiero 2 miesiące po tych rzekomych groźbach poczuła się zagrożona!). Policjant sam zwrócił mi na to uwagę i uznał jej doniesienie za kłamstwo; skończyło się na spisaniu przez niego notatki służbowej. O ile wiem, to kłamliwe oskarżanie kogoś o popełnienie przestępstwa - składanie fałszywych zawiadomień do organów ścigania jest przestępstwem. Czy ja mam możliwość skutecznie złożyć przeciwko niej zawiadomienie w związku z jej kłamliwym oskarżeniem mnie (z jakiego art.)? Czy mogę je złożyć na tejże rozprawie pojednawczej, która ma nastąpić - czy to przestępstwo ścigane jest również z oskarżenia prywatnego? Czy ocena poczucia zagrożenia przeze mnie ma tu jakieś znaczenie - czyli, że wystraszyłem się, iż policja uwierzy jej i mogę mieć problemy (prawdę powiedziawszy, nie wystraszyłem się, gdyż sam policjant dał mi do zrozumienia, co myśli o tym jej donosie na mnie). Czy też może liczy się sam fakt kłamliwego oskarżenia mnie przez nią?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 234 kodeksu karnego stanowi, iż osoba, która, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jako przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości jest ścigane z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego. Nie ma zatem znaczenia, czy osoba, którą pomówiono, czuje się tym w jakiś sposób zagrożona. Przesłanką do zastosowania tego przepisu jest fakt fałszywego oskarżenia. Osoba, która poweźmie wiadomość o popełnieniu takiego przestępstwa, jest zobowiązana do zawiadomienia odpowiednich organów (Policji lub prokuratury) o popełnieniu przestępstwa. W wyniku takiego zawiadomienia może zostać wszczęte postępowanie przygotowawcze Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przed sądem będzie skutkowało tym, że to na sądzie będzie spoczywał obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa, na podstawie art 304 § 2 kodeksu postępowania karnego. Osoba, która czuje się pokrzywdzona fałszywym oskarżeniem, może wystąpić na drogę powództwa cywilnego o ochronę dóbr osobistych lub też wystąpić jako oskarżyciel prywatny w sprawie o pomówienie (art. 212 § 1 kodeksu karnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

leszek

14.12.2009 15:17:20

Re: Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

witam mam problem z tytułu fałszywego oskarżenia popełnienia przestępstwa (tj przerabianie nr vin w samochodzie) człowiek publicznie o tym pisze w swoim poście na forum motoryzacyjnym dodatkowo z kopiował moją aukcję z danymi tel i nr rej auta.Ponadto publicznie wyzywa mnie od chamów i prostaków-w jaki sposób mogę to zgłosić na policję !zaznaczam że prowadzę działalność gospodarczą co naraża dobre imię mojej firmy oraz zmniejsza jej dochody

Rafał

13.9.2009 23:3:36

Re: Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Nidy nie byłem karany i w sposób perfidny i zaplanowany uczyniono mnie złodziejem . To wielki dla mnie dramat . Czy ktoś mi pomoże ?

Rafał

13.9.2009 23:0:17

Re: Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Właśnie jestem oskarżony fałszywie o kradzież pieniędzy .

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 17.11.2014

  Oskarżenie prywatne

  Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia (...)

 • 26.9.2016

  Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek (...)

 • 19.5.2019

  Fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności

  W komunikacie Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (...)

 • 16.9.2018

  Mail z fakturą z ZUS?

  Uwaga na fałszywe e-maile na temat rozliczenia rocznego i pliku JPK lub z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej rzekomo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.