Finansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

Pytanie:

Kancelaria radcy prawnego zatrudniła w 2008 roku osobę odbywającą aplikację radcowską. Zatem zatrudniona osoba nie była skierowana na aplikację przez tę kancelarię, lecz przez poprzedniego pracodawcę. Oznacza to, że na aplikację radcowską skierował tę osobę poprzedni pracodawca. Czy finansując koszty aplikacji radcowskiej kancelaria powinna pobierać od aplikanta podatek dochodowy od wartości sfinansowanych kosztów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestia czy opłaty z tytułu aplikacji radcowskiej finansowane pracownikowi (aplikantowi) przez pracodawcę (kancelarię) podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a więc czy pracodawca powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy, jest sporna pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi. Spory te wynikły na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Spory te przeważył na korzyść podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2008 r. (III SA/Wa 1862/07), w którym Sąd stwierdził, iż wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę pracownikowi, związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego w formie aplikacji radcowskiej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oczywiście wyrok ten nie jest wiążący dla innych organów podatkowych, a więc nie ma pewności, iż w takich sprawach będą one rozstrzygały na korzyść podatników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: