Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

Pytanie:

Czy dyrektor szkoły korzystający z tytułu zajmowanego stanowiska ze zniżki godzin, może mieć godziny ponadwymiarowe i w jakiej wysokości? Np. 3 godz. obowiązkowe i 10 ponadwymiarowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciel, który realizuje obowiązkowy wymiar zajęć, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw (art. 42 ust. 5a Karty Nauczyciela). Wymiar godzin obowiązkowych dla nauczyciela będącego dyrektorem szkoły może zostać obniżony (art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela). Dla niego obowiązkowym staje się obniżony wymiar godzin, w związku z tym nie może on mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, jeżeli zrealizował wymiar obowiązkowy. Natomiast jeżeli nauczyciel taki nie zrealizował wymiaru obowiązkowego, powinien przepracować dodatkowo taką ilość godzin, by wypełnić wymiar. Aż do wypełnia wymiaru, godziny te nie będą traktowane jak godziny ponadwymiarowe.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Więcej godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

  Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych (...)

 • Wakacje w przedszkolu?

  Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola - wyjaśniło Ministerstwo Edukacji (...)

 • Zimowa przerwa świąteczna w szkołach

  Zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innmu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu (...)