Informacja o wykorzystanym urlopie a dane osobowe

Pytanie:

"Czy kierownik danej jednostki organizacyjnej może podać do wiadomości wszystkich swoich pracowników ile pozostało im urlopu do wykorzystania z poprzedniego i obecnego roku? Czy nie jest w ten sposób naruszona ochrona danych osobowych?"

Odpowiedź prawnika: Informacja o wykorzystanym urlopie a dane osobowe

Zgodnie z art. 163 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Należy poinformować pracownika o urlopie zaległym w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Nie jest ujawnianiem danych osobowych podawanie wymiaru urlopu danego pracownika skoro sam kodeks wymaga by pracodawca przekazywał takie informacje. Używania nazwiska i imienia pracownika wraz z podaniem ilości urlopu nie stanowi naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych jeśli nie są podawane inne dane pracownika i w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi osób postronnych. Poza tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne jeśli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. takim przepisem jest art. 163 kodesku pracy. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Marek 2019-03-07 09:44:03

    a czy jeżeli pracodawca udostępnia plan urlopowy wraz z danymi osobowymi pracowników na zewnątrz firmy (tzn do podmiotu na rzecz którego świadczy usługi) to czy jest to również legalne?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika