Inwestor przyłącza energetycznego

Pytanie:

W 2004 roku zostało wybudowane przyłącze przez ZEORK na podstawie umowy z nimi zawartej. Przyłącze energetyczne do istniejącego budynku mieszkalnego od istniejącej linii średniego napięcia, tereny wiejskie odległość 130 m. z dwoma słupami podpierającymi linię kablową napowietrzną. Umowa określała zasady przyłączenia do sieci i wysokość odpłatności. Kto jest inwestorem przyłącza elektroenergetycznego w myśl przepisów, czy właściciel do którego jest prowadzone przyłącze, czy też zakład energetyczny wykonawca przyłącza?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. W sytuacji, w której na nieruchomości właściciela zostały wybudowane instalacje elektryczne nie przez niego, tylko przez inny podmiot, właściciel gruntu nie może być uznany za inwestora. Właścicielem owych urządzeń jest zakład energetyczny i on jest inwestorem. Odmienną kwestią jest, że takie urządzenia utrudniają korzystanie z nieruchomości i ją szpecą. Właściciel np. nieruchomości gdzie znajdują się słupy przesyłowe może się domagać odszkodowania od zakładu energetycznego. Nie może się sprzeciwić w ogóle doprowadzeniu prądu np. na grunt sąsiedni bo stosuje się tu przepisy o drodze koniecznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: