Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?

Pytanie:

"Samochód przyjechał z Niemiec na tzw żółtych tablicach posiadających ubezpieczenie na tydzień od daty ich wydania. Zostanie zarejestrowany w Polsce dopiero za 2-3 tygodnie, właściciel auta doubezpieczył samochód w Polsce na okres miesiąca na te tymczasowe numery. Czy można w tej sytuacji bez problemu poruszać się po polskich drogach? Jakie przepisy regulują obowiązkowy czas przerejestrowania pojazdu na polskie tablice? Czy taki obowiązek istnieje? Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie w takiej sytuacji? "

Odpowiedź prawnika: Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?

Zakładamy, iż chodzi tu o niemieckie tablice rejestracyjne w kolorze żółtym, a nie polskie żółte tablice rejestracyjne przeznaczone dla pojazdów zabytkowych.

Korzystanie z dróg publicznych przez pojazdy zarejestrowane za granicą reguluje art. 71 ust. 5 i 5a ustawy prawo o ruchu drogowym:

5.  Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 i 3, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji.

5a.  W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo.

Z tego przepisu wynika, iż pojazd, który został zarejestrowany w Niemczech, jeśli spełnia określone w prawie drogowym wymagania techniczne, posiada tablice rejestracyjne z numerem składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, a prowadzący posiada dokument stwierdzający dokonanie rejestracji (w Niemczech), może brac udział w ruchu drogowym. Jeżeli z posiadanych przez kierującego niemieckich dokumentów stwierdzających dokonanie rejestracji, wynika iż jest ona ważna, aktualna (nie chodzi tu o samo ubezpieczenie, ale o ważność rejestracji pojazdu)  jedynie przez tydzień od wydania tablic (czego stwierdzić nie możemy, gdyż nie znamy ich treści), to po upływie tego tygodnia, pojazd ten nie spełnia wymogów określonych w przepisie art. 71 ust. 5 (ze względu na brak ważnego dokumentu stwierdzającego rejestrację) i nie powinien on brać udziału w ruchu drogowym. Z przepisów tych wynika bowiem wprost, iż przy dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego na terenie RP podstawową przesłanką nie jest ubezpieczenie pojazdu (to zagadnienie regulują inne przepisy, a mianowicie te o ubezpieczeniach obowiązowych), ale rejestracja pojazdu, przy czym w przypadku pojazdów z innych krajów UE, dopuszczalne jest przez pewien czas poruszanie się pojazdem zarejestrowanym na terenie innego kraju członkowskiego. 

Ustęp 7 wspomnianego wyżej przepisu stanowi, iż:

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Dokumenty jakie są konieczne dla zarejestrowania pojazdu na terenie RP zostały wymienione w art. 72 prawa o ruchu drogowym.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • bbbb 2013-02-20 16:58:34

    To na kiego wała sprzedają ubezpiecznie w PZU na 30 dni?????????/ Pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika