e-prawnik.pl Porady prawne

Jeden pełnomocnik dla obydwu stron

Pytanie:

Żona postanowiła o rozwodzie. W chwili obecnej upływa ponad pół roku od chwili, gdy wyprowadziła się z domu. Zgadzam się z ideą rozwodu. W powyższej sytuacji postanowiliśmy pójść razem do prawnika by uzgodnić, że żona wniesie pozew o rozwód bez orzekania o winie (za obopólną zgodą). Żona podpisała z prawnikiem umowę o "zastępstwie procesowym - w celu przeprowadzenia rozwodu" podczas gdy ja podobno nie mogę być reprezentowany przez tego samego prawnika (jest to jego opinia). Czy jest jakaś możliwość, by ten sam prawnik reprezentował/zastępował obie strony podczas sprawy rozwodowej? Chodzi mi o to, że w powyższym przypadku, żona będzie miała prawnika (ze złożonym pełnomocnictwem) u swego boku, podczas gdy ja nie będę (brak osobnej umowy, klauzuli, pełnomocnictwa) przez "wspólnego" prawnika formalnie reprezentowany. Czy jest jakaś możliwość by ten sam prawnik reprezentował obie, zgodne strony podczas przebiegu rozpraw (przebiegu całego procesu) rozwodowych? Obawiam się, bym nie pozostał osamotniony na sali sądowej, gdy np. żona i reprezentujący ją formalnie prawnik zmienią postanowienia pozwu. Czy muszę zatrudnić innego/drugiego prawnika, który będzie mnie formalnie reprezentował?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jeden pełnomocnik dla obydwu stron

18.11.2003

Ten sam prawnik nie może reprezentować zarówno Pana jak i Pana żony. Nie ma znaczenia, że są Państwo zgodni co do rozwodu. Postępowanie rozwodowe jest z natury swojej postępowaniem procesowym, a więc postępowaniem spornym. Pełnomocnikiem procesowym Pana może być inny prawnik. Pełnomocnik ma za zadanie reprezentowanie osoby, z którą podpisuje odpowiednią umowę. Jakby nie było, reprezentowałby dwie strony o sprzecznych interesach (mimo, że jesteście Państwo zgodni). Zresztą to nie tylko racje logiczne przemawiają za takim rozwiązaniem. Każdy z prawników objęty jest zakazem reprezentowania obydwu stron sporu w tym samym postępowaniu. Jest to niezgodne z zasadami procesu polskiego, etyki zawodowej prawników i sensem ustanowienia przedstawiciela procesowego. Aby posiadać odpowiednią pomoc prawną (skoro obawia się Pan pewnych komplikacji) powinien Pan zatrudnić innego prawnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Jeden pełnomocnik dla obydwu stron

Arletta Bolesta

18.2.2021 2:42:4

Re: Jeden pełnomocnik dla obydwu stron

Nt. jednego pełnomocnika dla Obu Stron, ale w kościelnym procesie o nieważność małżeństwa zapraszam na mój blog dr Arletta Bolesta adwokat kościelny a.bolesta@op.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ