Kadencja zarządu w stowarzyszeniu

Pytanie:

Ile lat może trwać kadencja zarządu, czy ustawa o stowarzyszeniach ją ogranicza, jak tak to w jaki sposób?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustwa o stowarzyszeniach nie reguluje kompetencji jak i kadencji zarządu stowarzyszenia, a w tym przedmiocie odsyła jedynie do statutu. Jeżeli zatem statut określa kadencje zarządu, a powinien, to kadencja powinna trwać właśnie taki okres czasu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

witrys

7.11.2016 18:7:56

Re: Kadencja zarządu w stowarzyszeniu

Ja18:05 walne zgromadzenie w dn. 27,02. kadencja mija w 2017 - czy walne zgromadzenie może odbyć się w II półroczu 2017

Irena Polańska

29.6.2016 17:51:44

Re: Kadencja zarządu w stowarzyszeniu

Witam! Jeśli kadencja kończy się 27.02.2017 - zgodnie z zapisem na Walnym Zgromadzeniu to Walne zgromadzenie powinno odbyć się w przybliżonej dacie czy zgodnie z zapisem KRS., które ten zapis dokonało kilka miesięcy później.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.8.2018

  Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

  Ustawa prawo o stowarzyszeniach (dalej u.p.s.) w art. 2 ust. 1 definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. W poprzednim stanie prawnym, do czasu (...)

 • 17.7.2018

  Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

  W którym momencie wygasa mandat członka zarządu? Czy zawsze można odwołać członka zarządu? Jaki wpływ na umowę o pracę ma wygaśnięcie mandatu? Porada opisuje zasady dotyczące powyższych (...)

 • 7.5.2008

  Zarząd spółki akcyjnej

  Spółka akcyjna musi posiadać zarząd. Jest on organem prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją wobec podmiotów trzecich. Ustawa nie wymaga od członków zarządu żadnego przygotowania merytorycznego. (...)

 • 27.1.2017

  Przedawnienie należności z tytułu zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną

  Zgodnie z art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali (dalej: u.w.l.), właściciele lokali, będący z mocy ww. ustawy członkami wspólnoty mieszkaniowej, obowiązani są uczestniczyć (...)

 • 16.7.2013

  Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

  Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)