Karta kierowcy wydana w państwie członkowskim Unii Europejskiej

Pytanie:

Czy karta kierowcy wydana w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest ważna także w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy Rozporządzenia 3821/85, które bezpośrednio obowiązują również w Polsce, regulują kwestie związane z kartą kierowcy.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 Rozporządzenia 3821/85 karta kierowcy określona w załączniku IB jest wydawana na wniosek kierowcy przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym kierowca posiada swoje miejsce normalnego zamieszkania.

Miejscem normalnego zamieszkania jest miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, w przypadku osoby niezwiązanej z tym miejscem zawodowo, ze względu na osobiste powiązania, które wskazują na istnienie ścisłych więzi między tą osobą a miejscem, w którym mieszka.

Możliwe jest posiadanie tylko jednej karty kierowcy, dlatego, w myśl art. 14 ust. 3 lit. d, właściwe władze Państwa Członkowskiego wystawiające kartę kierowcy upewnią się, w miarę możliwości, czy osoba ubiegająca się o kartę kierowcy nie jest posiadaczem innej ważnej karty kierowcy.

Istotne znaczenie będzie mieć tutaj art. 14 ust. 4 lit. d, zgodnie z którym karty kierowców wydawane przez Państwa Członkowskie są wzajemnie uznawane. Rozporządzenie zatem wskazuje wprost, że karta wydana w innym państwie UE będzie ważna także w Polsce.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY